Londra Üniversitesi’nde eğitim gören Lewis, yüksek lisansını tarih alanında yoğun olarak Ortadoğu tarihi üzerine çalışarak yaptıktan sonra doktorasını da İslam Tarihi üzerine verdi. Türkçeyi Paris Üniversitesi’ndeki araştırmaları sonucunda öğrendi. 1938 yılında üniversitelerde ders vermeye başladı; Londra Üniversitesi’nde 1974’e kadar, bu tarihten 1986’ya kadar da Princenton Üniversitesi’nde dersler verdi. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü’nü aldı. Araştırma alanları Ortaçağ İslam Dünyası, günümüz Ortadoğusu ve Osmanlı İmparatorluğu’ydu. Bu konular hakkında yirmi beş kadar kitap yazmıştır. En önemlileri arasında şunlar zikredilebilir: Tarihte Araplar, Modern Türkiye’nin Doğuşu, İslam’ın Siyasal Söylemi, Müslümanların Avrupa’yı Keşfi ve Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi. Hata Neredeydi? ondan fazla dile tercüme edilmiştir. Lewis 2018’de hayatını kaybetmiştir.

 

Bernard Lewis bu kitabında Hz. Muhammed (S.A.V) 'in gelişinden, İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından Fethine dek süren islam tarihini ele almıştır. Yedinci yüzyılın başlarından 1453'e kadar uzanan bir dönem; Batı Arabistan'dan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan ve Asyan'nın tropik Afrika'nın, Güney ve Doğu Avrupa'nın kimi kısımlarını da kapsayan bir bölgeyi; sahip oldukları pek çok farklılığa rağmen İslam inancının ve hukukunu kabul eden, bunlara göre yaşadığını iddia eden halkları, devletleri ve nihaet bunların yarattığı uygarlığı kitapta buluyoruz.

Kitap Orta Çağ İslam tarihinin özgün kaynaklarından yarlanarak yazılmış bir seçkidir ve iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm siyasetle ve savaşla ilgilidir ve kısmen olaylarıa dair anlatılardan, kısmense bu iki konu hakkındaki kuramsal ve betimleyici açıklamalardan oluşmaktadır. 

İkinci bölüm ise nispeten devletten topluma yönelmiş ve Orta Çağ İslam dünyasının dini, kültürel ve toplumsal yaşamına odaklanmıştır. İslamiyet tarihine meraklı okurlar için son derece güzel bir kitap.